Média DVD+R DTD 160let životnost 4,7GB 4x, 1ks jb

DTD1JB8594032971343NORTHERN STARDATATRESORDISC

Balení po 1 ks DVD+R 4,7 GB Recording speed 4x

*
Záznamová vrstva je vytvořena plasmovým naprašováním kovových prvků a je výrobně jedinečná.
*
Naprašované anorganické materiály nepodléhají, oproti standardnímu DVD+R, přirozenému stárnutí.
*
Pečlivým výběrem prvků pro jednotlivé vrstvy je zajištěna stálost zaznamenaných dat.
*
Odolnost vůči světlu, UV záření, vlhku, zvýšeným teplotám, magnetismu i radiaci.
*
Pro skladování ?DATA TRESOR DISCu? vyhovují běžně užívané prostory, bez nutnosti speciální temperace.
*
Vyloučením periodické kontroly dat a přezálohování je ?DATA TRESOR DISC? ekologický, levnější a ušetří práci.
*
Data jsou bezpečně uchována a archivována na generace - zapsaná data nelze smazat, ani přepsat.
*
Disk lze použít ve většině zapisovacích a čtecích DVD mechanikách, včetně Blu-ray.


Technologie ?DTD? se odlišuje od ostatních CD-R , DVD-R/+R především v záznamové vrstvě. Původní organická je u ?DTD? nahrazena anorganickými keramicko-kovovými materiály, které lépe chrání data před vlivy prostředí. Nedochází tak k přirozenému stárnutí záznamové vrstvy, jako u předešlých organických disků.

STÁVAJÍCÍ PROBLÉM ZTRÁTY DAT U OPTICKÝCH NOSIČŮ

Standardně používané materiály pro záznamovou vrstvu CD-R jsou zejména organické látky ze skupin ?cyanine? a ?phtalocyanine?. Nevýhodou organických látek ze skupiny cyanine je jejich krystalická struktura pohlcující vlhkost a změna vlastností v čase způsobená denním světlem.

Obecně řečeno, vypálený záznam na CD-R i na DVD-R/+R je ve formě ?pitů? což jsou vypálené značky o různých délkách (například u CD-R se jedná o délky od 3T až po 11T takže vypálené značky mají celkem 9 různých délek a mezery mají také 9 různých délek, u DVD-R/+R je navíc ještě délka 14T).

Po vypálení záznamu do organické záznamové vrstvy ze skupiny cyanine dochází ke změně velikosti krystalů záznamové vrstvy vlivem vlhkosti, a tím ke změně velikosti vypálených pitů v takové míře, že čtecí mechanika přestává být časem schopna rozlišovat velikosti jednotlivých pitů a tím dochází k následné nečitelnosti disku.

Současné přizpůsobování záznamové vrstvy na bázi cyanine požadavkům na vysoké zápisové rychlosti, vede ke zvýšení citlivosti na světlo a tím k nestabilitě dat v čase.

K tomu všemu je zde potřeba ještě zmínit problematiku koroze vrstvy ?reflektoru?. Na trhu je dostupných několik výrobků jak CD-R tak DVD-R/+R ?pro archivaci dat?, kde je nejčastěji standardně použitý materiál reflektoru - čisté stříbro, nahrazen zlatem. Nesmíme ale zapomínat na to, že všechny tyto výrobky ?pro archivaci dat? mají odstraněn pouze problém koroze reflektoru a výrobci těchto optických disků již dále nezmiňují skutečnost použití standardních organických materiálů pro záznamovou vrstvu.

Záznamové vrstvy standardních DVD-R/+R mají všechny výše zmíněné nedostatky a tím mají problémy s čitelností v časovém horizontu 2 až 10 roků.

ŘEŠENÍ STÁLÉHO ULOŽENÍ DAT

Výše uvedené skutečnosti vedly k vývoji DVD+R ?recordable? DATA TRESOR DISC optického disku se záznamovou vrstvou na základě kovů a polokovů. Vlastnosti použitých anorganických materiálů, spolu s technologií více pozičního plasmového naprašování, zajišťují neměnnou velikost pitů vypáleného záznamu v čase za současného odstranění problému koroze reflektoru. Vypálené ?pity? digitálního záznamu tvoří permanentní záznam, který není možné vymazat a ani přepsat jako je tomu například u technologií optických disků RW (rewritable). ?DTD? nepotřebuje provádění periodické kontroly stavu záznamu vypálených dat a tím jsou počáteční zvýšené náklady na pořízení disku, způsobené nákladnou technologií více pozičního plasmového naprašování, rychle zpět. Tím že není nutno archivovaný záznam přepalovat na další a další kusy standardních recordable disků odpadá také likvidace odpadu ve formě špatně čitelných disků, které bylo nutno nahradit.

Hlavní přednosti

* oproti standardnímu DVD+R žádný z použitých materiálů záznamové vrstvy nepodléhá přirozenému stárnutí
* pečlivým výběrem prvků pro jednotlivé vrstvy je zajištěna stálost zaznamenaných dat
* odolnost vůči světlu, UV záření, vlhku, zvýšeným teplotám, magnetismu i radiaci
* tato technologie se vývojem může aplikovat na optická média o vyšší kapacitě, při zachování kvality a životnosti
* složená keramicko-kovová vrstva má podobné vlastnosti jako keramické desky s klínovým písmem z doby Mezopotámie, které i dnes po několika tisících letech jsou zachovány.TECHNICKÉ VYSVĚTLENÍ VÝROBNÍHO PROCESU ?DTD?

Na výrobní lince jsou na dvou vstřikovacích lisech současně vyrobeny dvě poloviny disku o průměru 120 mm a síle 0,6mm z opticky čistého polykarbonátu (plastu), kde první (Layer0) obsahuje vylisovanou ?U? drážku (groove) ve spirále od středu k vnějšímu okraji pomocí lisovacího nástroje – matrice (stamper). Druhá (Layer1 - dummy) má funkci krycí a ochrannou proti mechanickému poškození záznamové vrstvy finálního výrobku.

Tvar a velikost ?U? drážky je dlouhodobým vývojem přesně stanovena a v průběhu výroby je měřena s přesností na 0,1nm přístrojem AFM (Atomic Force Microscope). Do této drážky je oproti standardnímu rotačně odstředivému nanášení organické světlocitlivé vrstvy, známé z výroby DVD+R, nanášena ve speciálním zařízení skupina vrstev z přesně vybraných prvků splňující ta nejpřísnější kritéria odolnosti a imunitě vůči světlu, UV záření, radiaci, vlhku, magnetismu a dalších vlivů okolního prostředí. Tyto vrstvy (ochranné, zápisové a reflexní) jsou nanášeny celkem v devíti vakuových komorách technologií plazmového naprašování v plynné ochranné atmosféře, čímž je zaručena absolutní homogenita (vyrovnanost) vrstev. Proces nanášení je pravidelně kontrolován přesným optickým měřením na zařízení Elipsometer s přesností na 0,01nm.

Po metalizačním procesu jsou obě poloviny ?DTD? slepeny speciálně vyvinutým lepidlem s maximální odolností vůči výše uvedeným vlivům a finální výrobek prochází konečnou optickou kontrolou. Zde jsou vyřazeny výrobky nesplňující kvalitu podle norem ECMA (European Computer Manufacturers Association). To jsou např. stanovené limity chyb ve vrstvách a kvalitativní podmínky ostatních opticko - mechanických vlastností.
Ilustrativní obrázek
DATATRESORDISC Balení po 1 ks DVD+R 4,7 GB Recording speed 4x * Záznamová vrstva je vytvořena plasmovým naprašováním kovových prvků a je výrobně jedinečná. * Naprašované anorganické materiály nepodléhají, oproti standardnímu DVD+R, přirozenému stárnutí. Celý popis
Ilustrativní obrázek
ilustrační obrázek
89 Kč
73.25 Kč bez DPH
€ 3.44
89 na dotaz DVD média
Dostupné:
EAN:
8594032971343
  ks
P/N:
DTD1JB
DPH:21 %
Hmotnost:0.3 kg


 
DATATRESORDISC
Balení po 1 ks DVD+R 4,7 GB Recording speed 4x
*
Záznamová vrstva je vytvořena plasmovým naprašováním kovových prvků a je výrobně jedinečná.
*
Naprašované anorganické materiály nepodléhají, oproti standardnímu DVD+R, přirozenému stárnutí.
*
Pečlivým výběrem prvků pro jednotlivé vrstvy je zajištěna stálost zaznamenaných dat.
*
Odolnost vůči světlu, UV záření, vlhku, zvýšeným teplotám, magnetismu i radiaci.
*
Pro skladování ?DATA TRESOR DISCu? vyhovují běžně užívané prostory, bez nutnosti speciální temperace.
*
Vyloučením periodické kontroly dat a přezálohování je ?DATA TRESOR DISC? ekologický, levnější a ušetří práci.
*
Data jsou bezpečně uchována a archivována na generace - zapsaná data nelze smazat, ani přepsat.
*
Disk lze použít ve většině zapisovacích a čtecích DVD mechanikách, včetně Blu-ray.
Technologie ?DTD? se odlišuje od ostatních CD-R , DVD-R/+R především v záznamové vrstvě. Původní organická je u ?DTD? nahrazena anorganickými keramicko-kovovými materiály, které lépe chrání data před vlivy prostředí. Nedochází tak k přirozenému stárnutí záznamové vrstvy, jako u předešlých organických disků.
STÁVAJÍCÍ PROBLÉM ZTRÁTY DAT U OPTICKÝCH NOSIČŮ
Standardně používané materiály pro záznamovou vrstvu CD-R jsou zejména organické látky ze skupin ?cyanine? a ?phtalocyanine?. Nevýhodou organických látek ze skupiny cyanine je jejich krystalická struktura pohlcující vlhkost a změna vlastností v čase způsobená denním světlem.
Obecně řečeno, vypálený záznam na CD-R i na DVD-R/+R je ve formě ?pitů? což jsou vypálené značky o různých délkách (například u CD-R se jedná o délky od 3T až po 11T takže vypálené značky mají celkem 9 různých délek a mezery mají také 9 různých délek, u DVD-R/+R je navíc ještě délka 14T).
Po vypálení záznamu do organické záznamové vrstvy ze skupiny cyanine dochází ke změně velikosti krystalů záznamové vrstvy vlivem vlhkosti, a tím ke změně velikosti vypálených pitů v takové míře, že čtecí mechanika přestává být časem schopna rozlišovat velikosti jednotlivých pitů a tím dochází k následné nečitelnosti disku.
Současné přizpůsobování záznamové vrstvy na bázi cyanine požadavkům na vysoké zápisové rychlosti, vede ke zvýšení citlivosti na světlo a tím k nestabilitě dat v čase.
K tomu všemu je zde potřeba ještě zmínit problematiku koroze vrstvy ?reflektoru?. Na trhu je dostupných několik výrobků jak CD-R tak DVD-R/+R ?pro archivaci dat?, kde je nejčastěji standardně použitý materiál reflektoru - čisté stříbro, nahrazen zlatem. Nesmíme ale zapomínat na to, že všechny tyto výrobky ?pro archivaci dat? mají odstraněn pouze problém koroze reflektoru a výrobci těchto optických disků již dále nezmiňují skutečnost použití standardních organických materiálů pro záznamovou vrstvu.
Záznamové vrstvy standardních DVD-R/+R mají všechny výše zmíněné nedostatky a tím mají problémy s čitelností v časovém horizontu 2 až 10 roků.
ŘEŠENÍ STÁLÉHO ULOŽENÍ DAT
Výše uvedené skutečnosti vedly k vývoji DVD+R ?recordable? DATA TRESOR DISC optického disku se záznamovou vrstvou na základě kovů a polokovů. Vlastnosti použitých anorganických materiálů, spolu s technologií více pozičního plasmového naprašování, zajišťují neměnnou velikost pitů vypáleného záznamu v čase za současného odstranění problému koroze reflektoru. Vypálené ?pity? digitálního záznamu tvoří permanentní záznam, který není možné vymazat a ani přepsat jako je tomu například u technologií optických disků RW (rewritable). ?DTD? nepotřebuje provádění periodické kontroly stavu záznamu vypálených dat a tím jsou počáteční zvýšené náklady na pořízení disku, způsobené nákladnou technologií více pozičního plasmového naprašování, rychle zpět. Tím že není nutno archivovaný záznam přepalovat na další a další kusy standardních recordable disků odpadá také likvidace odpadu ve formě špatně čitelných disků, které bylo nutno nahradit.
Hlavní přednosti
* oproti standardnímu DVD+R žádný z použitých materiálů záznamové vrstvy nepodléhá přirozenému stárnutí
* pečlivým výběrem prvků pro jednotlivé vrstvy je zajištěna stálost zaznamenaných dat
* odolnost vůči světlu, UV záření, vlhku, zvýšeným teplotám, magnetismu i radiaci
* tato technologie se vývojem může aplikovat na optická média o vyšší kapacitě, při zachování kvality a životnosti
* složená keramicko-kovová vrstva má podobné vlastnosti jako keramické desky s klínovým písmem z doby Mezopotámie, které i dnes po několika tisících letech jsou zachovány.
TECHNICKÉ VYSVĚTLENÍ VÝROBNÍHO PROCESU ?DTD?
Na výrobní lince jsou na dvou vstřikovacích lisech současně vyrobeny dvě poloviny disku o průměru 120 mm a síle 0,6mm z opticky čistého polykarbonátu (plastu), kde první (Layer0) obsahuje vylisovanou ?U? drážku (groove) ve spirále od středu k vnějšímu okraji pomocí lisovacího nástroje – matrice (stamper). Druhá (Layer1 - dummy) má funkci krycí a ochrannou proti mechanickému poškození záznamové vrstvy finálního výrobku.
Tvar a velikost ?U? drážky je dlouhodobým vývojem přesně stanovena a v průběhu výroby je měřena s přesností na 0,1nm přístrojem AFM (Atomic Force Microscope). Do této drážky je oproti standardnímu rotačně odstředivému nanášení organické světlocitlivé vrstvy, známé z výroby DVD+R, nanášena ve speciálním zařízení skupina vrstev z přesně vybraných prvků splňující ta nejpřísnější kritéria odolnosti a imunitě vůči světlu, UV záření, radiaci, vlhku, magnetismu a dalších vlivů okolního prostředí. Tyto vrstvy (ochranné, zápisové a reflexní) jsou nanášeny celkem v devíti vakuových komorách technologií plazmového naprašování v plynné ochranné atmosféře, čímž je zaručena absolutní homogenita (vyrovnanost) vrstev. Proces nanášení je pravidelně kontrolován přesným optickým měřením na zařízení Elipsometer s přesností na 0,01nm.
Po metalizačním procesu jsou obě poloviny ?DTD? slepeny speciálně vyvinutým lepidlem s maximální odolností vůči výše uvedeným vlivům a finální výrobek prochází konečnou optickou kontrolou. Zde jsou vyřazeny výrobky nesplňující kvalitu podle norem ECMA (European Computer Manufacturers Association). To jsou např. stanovené limity chyb ve vrstvách a kvalitativní podmínky ostatních opticko - mechanických vlastností.

Chcete se o produktu dozvědět více? Napište nám

E-mail: Váš e-mail pro odpověď
Text:


KUPTE TOTO ZBOŽÍ DNES A ZAPLAŤTE JEJ AŽ PO VYZKOUŠENÍ.

KUP NAJISTO - Nová platební služba pro jistotu při nakupování.

Vyzkoušejte vaše zboží doma, zaplaťte za 14 dní.

Pro schválení služby Kup Najisto budete přesměrováni na stránky pro ověření Vaší identity. Podle výše Vašeho nákupu můžeme k ověření Vaší identity požadovat i rodné číslo, případně číslo občanského průkazu.

Údaje zpracováváme zabezpečeně a v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů.
Platební služba Kup Najisto není určena pro podnikatele a firmy (držitelé IČ).

 
 

Rodina NWT

Nákup bez obav

Patro.cz

Rychlý kontakt

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.